LĂNG KÍNH

Ì ạch dự án công viên tuổi trẻ

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:30 ngày 22/12/2014

Dự án ì ạch vài chục năm 600 hộ dân phải sống tạm bợ nguy hiểm, chiếm dụng công viên làm nơi kinh doanh buôn bán, Nguyên nhan vì đâu? tất cả sẽ có trong chương trình