LĂNG KÍNH

Hà Nội thiếu sân chơi cho trẻ em

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:30 ngày 22/01/2015

16 000 hộ dân sinh sống… nhưng chỉ có duy nhất 1 sân chơi 30m2 dành cho trẻ em. Nhà vệ sinh công cộng bỏ không… nhưng lại ko có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng. Đó là thực tế đang diễn ra tại phường Trung Phụng – Quận Đống Đa - Hà Nội. Những bất cập đang tồn tại và chưa được quan tâm thỏa đáng này sẽ được đề cập trong chương trình.