LĂNG KÍNH

Nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập sâu vào mùa khô

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 09/04/2018