LĂNG KÍNH

Hà Nội - Tuyến phố siêu mỏng, siêu méo và bắc thang vào nhà

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 11/05/2015