LĂNG KÍNH

HCM: Nâng đường lên cao nhà dân biến thành "hầm"

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 18/04/2016