GIỜ THỨ 9

Nguồn: SCTV8-VITV
18:30 ngày 17/09/2015