LĂNG KÍNH

Bất cập các dự án cống hóa kênh mương

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:30 ngày 15/01/2015

Những công trình cống hóa kênh mương thoát nước đã và đang được triển khai tại Hà Nội theo hình thức xã hội hóa để phục vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị đã nhận được sự đồng tình của rộng rãi người dân. Tuy nhiên, trên địa bàn thủ đô HN, nhiều công trình cống hóa vẫn trong tình trạng ì ạch ko thể triển khai, nhiều công trình khác đã đưa vào sử dụng thì lại sử dụng sai mục đích. Nếu những sai phạm trên ko được xử lý nghiêm thì rất có thể những công trình cống hóa ở giai đoạn sau cũng sẽ tiếp tục sai phạm và khó có thể xử lý.