LĂNG KÍNH

Mạng nhện lơ lửng trên đầu dân

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 09/03/2015

Nơi nào có cột điện nơi đó có mạng nhện