LĂNG KÍNH

Những căn nhà nghiêng ở TP HCM

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 07/05/2015