STARTUP 360

Tạp chí Startup số 617: Thúc đẩy sử dụng hạ tầng và ứng dụng nguồn mở tại Việt Nam

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:55 ngày 31/03/2023

Nguồn mở hiện tại đang là một trong những xu hướng phát triển công nghệ mạnh mẽ trên toàn thế giới, nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trên không gian điện toán đám mây một cách chủ động nhất. Vậy cụ thể tầm quan trọng của nguồn mở đối với thị trường công nghệ số hiện nay như thế nào?