STARTUP 360

Tạp chí Startup 621: Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:55 ngày 28/04/2023

Hiện nay có 6 bài toán quản trị mà doanh nghiệp nào cũng gặp phải là: Quản trị doanh nghiệp, quản lý công việc, quản trị nguồn nhân lực, quản lý khách hàng, quản lý dòng tiền và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Có thể thấy công nghệ số đã giúp các doanh nghiệp giải bài toán đó.