LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

" Luật DN 2014: Cởi trói cho DN đến đâu?"

Nguồn: SCTV8 - VITV
10:30 ngày 30/03/2015
Luật doanh nghiệp 2014 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp” năm 1999, và trải qua một lần sửa đổi vào năm 2005 thì Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế lần hai. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp. Vậy, cộng đồng doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào từ những thay đổi được coi là “cách mạng” trong Luật doanh nghiệp 2014, đặc biệt là những cải cách trong thủ tục hành chính? Và liệu doanh nghiệp có thực sự được cởi trói với những đổi mới này?