LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Gỡ vướng thủ tục: Doanh nghiệp cần những giải pháp thực chất.

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 23/08/2022

Mỗi năm, đều có nhiều báo cáo cung cấp về kết quả cải cách đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính. Kết quả của những báo cáo này góp phần quan trọng trong việc hoạch định những mục tiêu và chính sách cải cách tiếp theo. Tuy nhiên, có nói gì, có báo cáo như thế nào, thì vấn đề cót lõi và quan trọng mà người dân và DN cần chính là những giải pháp thực chất. Đã có nhiều chuyên gia chỉ ra tình trạng cải cách đang bị chậm, thậm chí là cải cách cái cũ chưa xong thì khó khăn mới đã lại xuất hiện. Chương trình LSDN tuần này sẽ tập trung phân tích câu chuyện: Gỡ vướng thủ tục: Doanh nghiệp cần những giải pháp thực chất. Chương trình phát sóng vào 21h35 thứ 3 – 23/8/2022 và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH SCTV8 – VITV.