LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Thứ 3: 21h15 - 21h35

CẬP NHẬP các văn bản pháp luật mới được ban hành, với mục tiêu hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, những chuyên đề chuyên sâu sẽ cung cấp các thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, pháp luật kinh doanh, các cơ chế giải quyết tranh chấp. Là cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các chuyên gia kinh tế, các hãng luật và luật sư uy tín trên cả nước.