TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 10

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:45 ngày 29/10/2015