TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:00 ngày 02/02/2024