DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 29.4

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 29/04/2016