STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - 518: SOSmap - ứng dụng kết nối người cho và người nhận

Phát sóng 21:40 ngày 28/09/2021

Theo con số thống kê, từ khi đợt dịch Covid lần thứ tư bùng phát đến nay, có khoảng 9,1 triệu người lao động bị tác động, trong đó có 540.000 người rơi vào tình trạng mất việc làm, 21% lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng.

 Nhằm phần nào san sẻ với người lao động gặp khó khăn vì dịch bệnh, một ứng dụng ra đời, giúp kết nối những tấm lòng lại gần hơn với người đang cần giúp đỡ, giải quyết những bất cập của hoạt động cứu trợ. Người gặp khó khăn có thể dễ dàng mô tả được chính xác vị trí và nhu cầu của mình. Nhờ đó, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ cũng thuận tiện trong việc đóng góp, ủng hộ nguồn lực mà mình đang có.

Thực hiện: