BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 28/06 ngày 29/06

Phát sóng 17:55 ngày 28/06/2022