TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Phát sóng 21:15 ngày 28/06/2022