BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 28.4

Phát sóng 19:45 ngày 28/04/2016

Thực hiện: