100 ĐỘ FASHION

Cảm hứng bộ lạc cùng phong cách Tribal

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:05 ngày 28/02/2016