BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 28/1/2022 ngày 29/1/2022

Phát sóng 17:55 ngày 28/01/2022