DIỄN ĐÀN CEO

Doanh nhân của những trải nghiệm

Nguồn: SCTV8 - VITV
14:30 ngày 27/12/2014

Khách mời: Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn