DIỄN ĐÀN CEO

Thứ 5: 21h15 - 21h45

Chương trình với khách mời là các lãnh đạo uy tín đầu ngành trong các vấn đề được đem ra trao đổi. Giúp người xem có cái nhìn tổng quát về quan điểm và nhận định của các chuyên gia cao cấp, cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.