TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 11

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:45 ngày 27/11/2015