DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 27.4

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 27/04/2016