STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - 535: Đề án 4889 tiên phong hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp

Phát sóng 21:55 ngày 26/11/2021

Ngày 9/9/2019, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025 tại quyết định 4889 với nhiều chính sách mạnh mẽ hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Dịch COVID-19 đã và đang có những tác động rất nặng nề cho cả nền kinh tế xã hội nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Do vậy, để đạt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo và 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm thì sẽ còn rất nhiều việc cần phải làm.

Thực hiện: