BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 26.4

Nguồn: SCTV8-VITV
19:45 ngày 26/04/2016