BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 26/1 ngày 27/1/2022

Phát sóng 17:55 ngày 26/01/2022