DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 25.4

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 25/04/2016