BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 24/11 ngày 25/11/2021

Phát sóng 17:55 ngày 24/11/2021