LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng

Nguồn: SCTV8 - VITV
10:30 ngày 23/12/2014

Pháp luật Thương mại Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế tài Phạt vi phạm Hợp đồng và Bồi thường thiệt hại nhằm ngăn ngừa vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nói riêng hay nghĩa vụ dân sự nói chung, hướng các bên tới việc thực hiện đúng hợp đồng đã giao kết. Quy định về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cũng như các lưu ý cho doanh nghiệp khi có tranh chấp phát sinh sẽ là nội dung chính được các chuyên gia và luật sư đưa ra phân tích trong chương trình.