LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Sửa thông tư “vênh” nghị định: Doanh nghiệp mong chờ

Phát sóng 21:35 ngày 23/11/2021

Thông tư số 06/2020 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được ban hành đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động lựa chọn nhà đầu tư nói chung và các dự án đầu tư có sử dụng đất nói riêng. Tuy nhiên, qua một năm triển khai trên thực tế, một số nội dung của Thông tư vẫn khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện các thủ tục về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó cách tính giá trị  phải nộp cho ngân sách nhà nước (hay còn gọi là m3) được quy định tại Nghị định và Thông tư 06, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn buộc phải lựa chọn: Nộp thêm tiền làm dự án, chấp nhận chịu thiệt hoặc là rút lui khỏi dự án. Chương trình LSDN tuần này sẽ phân tích câu chuyện: Sửa thông tư “vênh” nghị định: Doanh nghiệp mong chờ. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thực hiện: