BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 23/05 ngày 24/05

Phát sóng 17:55 ngày 23/05/2022