BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Bản tin Dự báo thời tiết 23/04/2016

Phát sóng 19:40 ngày 23/04/2016

Thực hiện: