BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 22/11 ngày 23/11/2021

Phát sóng 17:55 ngày 22/11/2021