BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 22/06 ngày 23/06

Phát sóng 17:55 ngày 22/06/2022