BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 21/06 ngày 22/06

Phát sóng 17:55 ngày 21/06/2022