BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 21/05 ngày 22/05

Phát sóng 17:50 ngày 21/05/2022