100 ĐỘ FASHION

Áo dài của chúng ta - Sắc hoa & hồn Việt

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:05 ngày 20/03/2016

Câu chuyện kể về áo dài là câu chuyện kể không bao giờ dứt được, bởi lịch sử của chiếc áo dài đã tạo ra những giá trị nối tiếp cho thời đại đồng thời góp phần trong việc xây dựng & tạo ra nhưng giá trị mới, tinh thần mới cho chiếc áo dài Việt Nam