LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thực sự khó khăn?

Nguồn: SCTV8 - VITV
10:30 ngày 20/01/2015

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được xem là phương thức quan trọng giúp DN thực hiện được mục tiêu tổ chức, cơ cấu lại thành phần. Xung quanh việc chuyển đổi loại hình DN có rất nhiều câu chuyện cần nói đến, song song với đó là câu chuyện về những thủ tục hành chính mà doanh nghiệp đang gặp phải từ khi thành lập đến khi hoạt động, cũng như các nhu cầu khác trong quá trình hoạt động như chuyển đổi loại hình hay thậm chí là giải thể.