BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 19/05 ngày 20/05

Phát sóng 17:55 ngày 19/05/2022