DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 19/1 ngày 20/1/2023

Nguồn: SCTV8 - VITV
17:55 ngày 19/01/2023