BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 18/05 ngày 19/05

Phát sóng 17:55 ngày 18/05/2022