LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Thông qua “1 luật sửa 8 luật” tác động lớn đến kinh tế - xã hội

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 18/01/2022

Với 436/466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 87,37%chiều 11/1, Quốc hội đã họp phiên bế mạc Kỳ học bất thường thứ nhất, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự - hay còn gọi là “1 luật sửa 8 luật”. So với đề xuất về dự án “1 luật sửa 10 luật” trước đó thì lần này, QH thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật hiện hành; 1 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành. Việc xây dựng, ban hành Luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật; khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chương trình LSDN tuần này sẽ phân tích chủ đề: Thông qua '1 luật sửa 8 luật' tác động lớn đến kinh tế - xã hội. Chương trình phát sóng vào 21h35 – thứ 3 – 18/1/2022  và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem.