DIỄN ĐÀN CEO

Phát triển sau cổ phần hóa

Nguồn: SCTV8 - VITV
14:30 ngày 17/01/2015

Cổ phần hóa là một trong những hướng quan trọng của quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước. Quá trình cổ phần hóa DNNN đang diễn ra như thế nào? Cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ mang đến những thay đổi gì?