TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:45 ngày 14/04/2016