100 ĐỘ FASHION

Sáng tạo từ những miếng da

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 14/03/2015