STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - 549: Hệ thống vận hành và quản lý nhà máy

Phát sóng 21:55 ngày 14/01/2022

Hệ thống điều hành sản xuất hay còn gọi là hệ thống MES. Đây là hệ thống phần mềm quản lý sản xuất hữu dụng đối với các doanh nghiệp hiện nay. MES được thiết kế để tập trung hướng vào việc giảm sát khu vực sản xuất. Kiểm soát mọi hoạt động hậu cần, theo dõi lịch sử. Quản lý chất lượng của sản phẩm đảm bảo hiệu quả thực hiện các hoạt động sản xuất. Đồng thời cải thiện sản lượng trong quá trình sản xuất.

Thực hiện: